Merkezimizin Amacı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezimizin temel amacı; üniversitemize yeni kayıt yapan ve üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde aktif olarak eğitim-öğretim hayatına devam eden tüm öğrencilerimize, idari ve akademik personelimize, gereksinimleri doğrultusunda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermektir.
Üniversitemiz öğrencilerinin kendilerini tanıması, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının arttırılması, Üniversitemiz olanaklarından en üst düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması; sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri verilmektedir.
Ayrıca, öncelikle Malatya ili ve Doğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini tanıtmak ve yaymak; yurt içinde ve yurt dışındaki alan uzmanlarıyla ortaklaşa araştırma, inceleme, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, kongre, konferans ve seminer etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinliklere katılmak da merkezimizin amaçları arasındadır.
TR