Bizi Değerlendirin

Paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımının sağlanması amacıyla İç ve dış paydaşların beklenti ve taleplerini belirlemek için çeşitli platformlardan anket uygulanmakta, görüş ve önerilerini toplamak üzere toplantılar düzenlenmektedir.

 

⇒İç Paydaş Anketi

 

⇒Dış Paydaş Anketi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3bYf-AR-4WyUh6lelH06-6lwm0eWx6HEY1-1jTC5NWaUhUg/viewform

 

TR