Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bizi Değerlendirin

Paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımının sağlanması amacıyla İç ve dış paydaşların beklenti ve taleplerini belirlemek için çeşitli platformlardan anket uygulanmakta, görüş ve önerilerini toplamak üzere toplantılar düzenlenmektedir.

 

⇒İç Paydaş Anketi

 

⇒Dış Paydaş Anketi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3bYf-AR-4WyUh6lelH06-6lwm0eWx6HEY1-1jTC5NWaUhUg/viewform

 

TR