Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Aslı TUNCA (Müdür)

Üye : Öğr. Gör. Hanifi KORKMAZ

Üye : Menekşe BALOĞLU (Psikolog)

 

TR