Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Faaliyet Alanları

Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda bireysel ve grupla psikolojik danışma/psikoterapi hizmetleri sunmak.

b) Gerektiğinde Üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

c) Üniversite bünyesinde öncelikle gelişimsel, koruyucu, önleyici ve eğitsel olmak üzere rehberlik hizmetleri vermek.

ç) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.

d) Üniversite bünyesinde veya dışındaki psikiyatri ve klinik psikoloji servisleri ile koordinasyon içinde çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak ve bu öğrencileri izleme çalışmalarını yürütmek.

e) Üniversite bünyesinde Merkezin çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek.

f) Yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları yapmak.

g) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurullar temelinde araştırmalar yapmak.

ğ) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.

h) Merkezin çalışma alanında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları sunmak ve yayınlamak.

ı) Merkezin çalışma alanında yapılan çeşitli ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere katılmak.

i) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süpervizyon) desteği sunmak, danışmanlık yapmak.

j) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

k) Yüksek lisans, doktora ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin, lisans öğrencilerine hem psikolojik danışma hizmeti vermelerini hem de akran danışmanlığı yapmalarını sağlamak.

l) Bilimsel ve etik kurullar çerçevesinde Üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamındaki etkinlikleri gerçekleştirmek.

m) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yoluyla lisans öğrencilerinin kişisel, sosyal, duygusal ve bilişsel sorunlarını anlaması ve çözüme ulaştırması konusunda destek hizmetleri sunmak.

n) Yerli ve yabancı alan uzmanlarıyla, üniversite ve araştırma merkezleriyle ortak kongre, konferans ve seminerler düzenlemek.

o) Ülke çapında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin tanıtılması, yayılması ve benimsenmesi konusunda çalışmalar yürütmek.

ö) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında akademik etik sorumluluklar konusunda ülke genelinde farkındalık oluşturmak.

TR