Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Grup Çalışmaları

Grup Çalışmaları, güvenli bir ortamda  benzer sıkıntıları yaşayan öğrencilerin bir psikolog rehberliğinde bir araya gelerek yaşadıklarını paylaşmalarına, sıkıntılarıyla baş etmeye yönelik becerilerinin arttırılmaya ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir.

Gruplar, ortalama 4-10 hafta süreyle, haftada bir oturum olmak üzere gerçekleştirilir.
Her oturum yaklaşık 1,5 saat olarak planlanmıştır.

Bu gruplar e-posta yoluyla tüm öğrencilere duyurulmaktadır.

TR