Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim Kurulu

ORGANİZASYONDAKİ YERİ       : Müdüre bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  1. a) Müdürün önerilerini dikkate alarak Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, çalışmalarını düzenlemek.
  2. b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını hazırlamak.
  3. c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın, kurs verme gibi konularda karar vermek.

ç) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

  1. d) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER        :

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

TR